Kruit Assurantien B.V.

Kruit Assurantiën verzekert al sinds 1876 risico’s voor bedrijven en particulieren, volgt alle ontwikkelingen op dit terrein en streeft naar een goede service voor haar cliënten. Kruit Assurantiën is lid van de NVA en de NVGA en staat ingeschreven bij de AFM (12004637) en in het Handelsregister (24293267/Rotterdam). Kruit is ook op de beurs actief. Tevens zijn wij gecertificeerd pensioenadviseur.

Onze organisatie bestaat uit een team van goed opgeleide, ervaren mensen, die borg staan voor een passend en onafhankelijk advies.

Kruit Assurantiën is als assuradeur gevolmachtigde van een aantal maatschappijen en is dan ook gerechtigd om zelfstandig verzekeringen te accepteren, polissen op te maken en af te geven en schadeclaims af te wikkelen. In de praktijk vertaalt dit zich in een snelle polisafgifte en een zo vlot mogelijke schade-afwikkeling.

Contactpersoon
Dhr. R. Venema – directie

Bezoekadres
Houtzaagmolen 106-107
2986 GE Ridderkerk

Postadres
Postbus 98
2980 AB Ridderkerk

Telefoon
0180 430 511

E-mail
info@kruitassurantien.nl

Website:
www.kruitassurantien.nl

RONDO leden

Bekijk ook eens onze andere leden