Donderdag 21 maart ALV

Beste RONDO leden,

Via deze weg wil het RONDO bestuur je van harte uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 21 maart bij Hotel van der Valk, Krommeweg 1 te Ridderkerk.

17:00 – 17:30 uur  Inloop
17:30 – 18:15 uur  Algemene Ledenvergadering
18:15 – 18:45 uur  Cursus plat Rotterdams door Roel Pot
18:45 – 21:00 uur  Dinerbuffet in het Live Cooking Restaurant

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Rekening en verantwoording door de penningmeester over het boekjaar 2023 en verslag kascommissie
 4. Begroting 2024 door de penningmeester
  Vaststellen contributie
 5. Benoeming kascommissie
 6. Bestuur mutaties: er zijn twee bestuursleden aftredend, dit betreft Nick Schinkelshoek en Ron den Boef.
  Zowel Nick als Ron hebben zich herkiesbaar gesteld.
  Hierbij wordt opgemerkt dat Ron den Boef inmiddels twee keer is herkozen, reden waarom het bestuur voorstelt hem ex. artikel 8 lid 5, sub. c bij acclamatie te benoemen
 7. Presentatie doelstellingen 2024 door Ellen Kreuk en Nick Schinkelshoek
 8. Rondvraag
 9. Sluiting


De financiële stukken kunnen door geïnteresseerden worden opgevraagd bij het secretariaat (info@rondoridderkerk.nl), waarna ze je zullen worden toegezonden. De stukken zijn ook ter inzage tijdens de vergadering.

Het RONDO bestuur,
Ellen, Jan Maarten, Nick, Ewout & Ron

Cursus 'Plat Rotterdams'

De cursus plat Rotterdams wordt gegeven door een heuse ras Rotterdammert, Roel Pot! Je kent Roel ongetwijfeld van RTV Rijnmond of de NS-reclame met Nick en Simon. Rotterdamser dan Roel wordt het niet!

Volgens Roel’s eigen woorden: ‘Eigenlijk ken het niet ff snel Rotterdams keren spreken. Daarvoor mot je hier wonen. En je mot geen kapsones hebben in Rotterdam en je bent nergens voor; altijd tegen. Ik ken je wel leren je verstaanbaar te maken in onze stad. Zodat ze je niet gelijk op je muil pompen als ie hier wat vraagt. Dus bij een bakkie pleur, glasie fris of een biertje leert ik je verbaal te survivallen in Rotterdam. Je zult versteld staan en de kreten Oh ja joh?!? Zooooooooo, behoren snel tot uw eigen vocabulaire. Evenals ‘je aige`t leplazerus werruke’ en ‘je mot niet zo uit je nek lullen’.